top of page

INFORMACE O DPF FILTRECH

Čištění dpf České Budějovice

Filtr je čištěn spálením sazí zachycených sítkem – úplným nebo na částice menší, které sítkem projdou – vysokou teplotou, které je dosaženo dvěma způsoby, pasivní nebo aktivní regenerací.

Systém funguje na principu zachytávání pevných částic (PM – Particulate Matter) na porézním materiálu poloprůchodných kanálků filtru.

Filtr pevných částic (často DPF – Diesel Particulate Filter) je zařízení odstraňující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem.

V současné době se odhaduje, že v České republice jezdí až 1 milion automobilů s chybějícím, či nefunkčním filtrem pevných částic.

REGENERACE

REGENERACE FILTRU DPF

Automobil u kterého funguje celá soustava správně se snaží i bez vědomí řidiče filtr DPF průběžně regenerovat. Při zaplnění filtru dochází k navýšení protitlaku výfukových plynů, který je snímán čidlem. Čidlo předává informace řídící jednotce motoru, která krátkodobou úpravou řízení spalování zvýší teplotu výfukových plynů a tím dojde k regeneraci filtru spálením částic sazí na popel. Dále také rozdělujeme regeneraci filtru na Pasivní nebo Aktivní v závislosti na tipu výfukové soustavy automobilu.

 

Pasivní regenerace: probíhá periodicky při delší jízdě například po dálnici, kdy vysoká teplota ve výfuku automaticky částice sazí spaluje. Pro úspěšnou pasivní regeneraci je nutné, aby se dosáhla teplota výfukových plynů okolo 600 – 650°C. Tento proces funguje u výfukové soustavy, která má umístěný filtr pevných částic co nejblíže k motoru, protože dál od motoru se při běžném provozu takové teploty výfukových plynů nedosahuje.

Aktivní regenerace: probíhá kontinuálně, pokud čidlo ve výfukovém potrubí zjistí navýšení tlaku výfukových plynů, dojde ke vstříknutí nafty do výfuku, čímž se navýší teplota výfukových plynů. Další metodou Aktivní regenerace je přidávání aditiv do paliva které umožňuje regeneraci filtru při dosažení nižších teplot než u Pasivní regenerace cca, o 150°C. K odstranění částic stačí teplota okolo 350 – 500°C a proto může být filtr umístěn ve výfukové soustavě dál od katalyzátoru.

ŽIVOTNOST FILTRU DPF

Přes veškerou snahu automobilu o pasivní, nebo aktivní regeneraci filtru a důslednou péčí majitele o svoje auto, má filtr pevných částic svojí životnost. Při průměrné spotřebě paliva je životnost filtru pevných částic 120 000 km a pří zvýšené spotřebě paliva by se měl filtr DPF vyměnit po 90 000 km. Pořízení nového filtru pevných částic je v dnešní době dost nákladnou investicí, pohybující se v řádu několika desítek tisíc korun a je strašákem pro všechny majitele vozidel s nájezdem větším, než 100 000 km. Dobrou zprávou pro tyto majitele je, že dokážeme naší patentovanou technologií čištění filtru DPF, filtr vyčistit a dosáhnout na hodnoty až 99% stavu nového filtru za zlomek jeho pořizovací ceny.

KDY ČISTIT DPF

KDY ČISTIT DPF

  • Při přirozeném zaplnění DPF
  • Když svítí kontrolka DPF nebo kontrolka motoru
  • Pokud se motor dostane do nouzového režimu
  • Při zvýšení spotřeby paliva, vozidlo má horší tah, neakceleruje jako dřív a je „líné“
  • Při technické závadě na vozidle (v 30% případů) , např.: špatný vstřikovač, závada EGR ventilu, prasklá hadice sání, závada na termostatu, nefunkční turbodmychadlo, chybné čidlo diferenčního tlaku, nekvalitní nafta, chyba žhavení
  • preventivně po najetí 120 000 - 150 000 km

50%

PŘIROZENÉ ZAPLNĚNÍ DPF

NEJČASTĚJŠÍ DŮVOD RENOVACE DPF

Asi polovina filtrů pevných částic

končí svoji životnost kvůli zanesení popelem v důsledku nájezdu kilometrů. Zbylá polovina má obvykle jiný důvod zanesení.

30%

ZÁVADA NA VOZIDLE

DPF DŮSLEDEK - NIKOLI PŘÍČINA

Zhruba třetina filtrů pevných částic se rychle zanese kvůli závadě na vozidle. Jde zejména o špatnou funkci vstřikovačů nebo EGR ventilu, v důsledku čehož se filtr zanese.

10%

NEKVALITNÍ PALIVO

POZOR NA KVALITU PALIVA

Kvalita paliva je v našich končinách velký problém. Při natankování nekvalitní nafty hrozí riziko poruchy DPF již během několika desítek km. Tankujte proto jen ověřené palivo na kvalitních čerpacích stanicích.

FÁZE 1

JÍZDA PO MĚSTĚ

JAK VZNIKAJÍ SAZE VE VÝFUKU

Při cestování po městě vzniká nejvíce prachových částic a saze se ukládají do kanálků filtru pevných částic. Postupně tak zhoršují jeho průchodnost a zaplňují jeho kanálky. Takto lze jet až stovky km bez potřeby regenerace.

FÁZE 2

PASIVNÍ REGERENACE

JÍZDA PO DÁLNICI VYSOKOU RYCHLOSTÍ

Pokud jedete delší dobu konstantně vysokou rychlostí, provádíte tak automaticky pasivní regeneraci, kdy vysoká teplota spalin ve výfuku automaticky spaluje saze. Jde o fyzikální jev bez vnějšího zásahu.

FÁZE 3

AKTIVNÍ REGENERACE

AKTIVNÍ REGENERACE

Pokud čidla tlaku ve výfuku vyhodnotí nutnost regenerace, spustí se mimo město aktivní regenerační proces filtru, který spočívá v postřiku nafty z válce do výfuku. Dojde ke zvýšení teploty nad 500°C a spálení sazí na popel.

Čištění dpf České Budějovice
Čištění dpf České Budějovice
Čištění dpf České Budějovice
PROCES ČIŠTĚNÍ

PROCES ČIŠTĚNÍ DPF FILTRŮ

Krok 1

Objednejte se pro čištění DPF filtru, nebo předání celého vozidla telefonicky na čísle +420 608 669 663 nebo emailem na: info@dpf-cb.cz V okruhu 25km od Českých Budějovic si pro filtr nebo vozidlo sami zdarma přijedeme, popř. lze poslat kurýrní službou nebo rozvozem autodílů.

Krok 2

Po přijetí vozidla provedeme kontrolu vašeho vozu diagnostikou, jestli všechny systémy pracují tak jak mají a provedeme demontáž DPF/FAP filtru nebo katalyzátoru z automobilu.

Krok 3

Následně provedeme kontrolu stavu filtrační komory inspekční kamerou, dále filtr podrobíme tlakovému měření průchodnosti filtru před čištěním a vytiskneme pro zákazníka protokol o stavu průchodnosti filtru.

Krok 4

Po testu průchodnosti probíhá čištění na německé patentované lince EMR98Plus, která sama zvolí množství aplikované chemie a délku čištění. Tento stroj dokáže DPF filtr obnovit až na 99% jeho účinnosti. Z filtračních komor odstraníme veškeré nečistot, které způsobili jeho ucpání (olej, popílek, saze PM10) a to vše bez jakéhokoli narušení obalu, nebo struktury filtru.

Krok 5

Po ukončení čištění provádíme sušení filtru horkým vzduchem až do úplného vysušení. Opět provedeme tlakové měření průchodnosti filtru po vyčištění a vytiskneme pro zákazníka protokol o stavu průchodnosti vyčištěného filtru.

Krok 6

Vyčištěný filtr zpět namontujeme na vozidlo a naprogramujeme na diagnostice. Poté je vozidlo připraveno k vyzvednutí.

V okruhu 25km od Českých Budějovic Vám vyčištěný filtr zdarma přivezeme, nebo filtr zabalíme a odešleme kurýrem zpět k Vám. Další možností je osobní vyzvednutí na pobočce. To vše maximálně do 24 hodin od předání filtru.
bottom of page